zelená karta

Zelená karta loterie, Green Card Lottery

Žijte a podnikejte v USA, green card je zdarma.
Další možnost přihlásit se do loterie o zelenou kartu Green Card bude v Říjnu 2020

Registrace pro zájemce o získání přistěhovaleckého víza na základě vízové loterie

Žadatelé, jejichž jména budou náhodně vybrána, budou moci požádat o jedno z 50 000 permanentních pobytových víz, která se každoročně poskytují osobám ze zemí s nízkým počtem přistěhovalců do Spojených států.

Loterie pro rok 2008 bude již čtvrtým rokem probíhat tak, že celý registrační proces se uskuteční přes internet. Zájemci o vízovou loterii se musí zaregistrovat online na webové stránce www.dvlottery.state.gov a připojit k registračnímu formuláři své digitální fotografie. Přihlášky na papíře se podle pokynů DV-2008 nebudou přijímat.

Přihlášky budou přijímány od 4. října 12.00 do 3. prosince 12.00. Po této lhůtě již nebudou na základě pokynů DV-2009 přijímány žádné přihlášky.

Žádáme žadatele, aby své žádosti podávali co nejdříve během dané registrační doby. Příliš velká poptávka by mohla ke konci registrační lhůty zpomalit systém. Ministerstvo zahraničních věcí Spojených států upozorňuje žadatele, že pro registraci na vízovou loterii existuje pouze jedna oficiální webová stránka www.dvlottery.state.gov .

Žadatelé musí splnit určitá registrační kritéria týkající se vzdělání a profesní praxe. Tato kritéria jsou nyní k dispozici v pokynech uveřejněných online.

Kdo nemůže žádat

Občané některých zemí nejsou oprávněni žádost podat, protože jejich země vyslaly za uplynulých pět let do Spojených států více než 50 000 přistěhovalců: Brazílie, Kanada, Čína (ti, kteří se narodili v (ČLR), Kolumbie, Dominkánská republika, Salvádor, Haiti, Indie, Jamajka, Mexiko, Pákistán, Filipíny, Peru, Polsko, Rusko, Jižní Korea, Spojené království (s výjimkou Severního Irska) a jeho závislá území, a Vietnam. Ti, kteří se narodili v Honkongu, Jihoafrické republice, Makau JAR a na Tchaivanu si žádost podat mohou.

Registrace je bezplatná. 

Výsledky vízové loterie na rok 2015 byly oznámeny v červenci. Zhruba 82 000 lidí ze 175 zemí obdrželo od Ministerstva zahraničních věcí USA dopisy sdělující, že mohou požádat o permanentní pobytové vízum do Spojených států. Do soutěže se přihlásilo více než 5.5 miliónů lidí. Například v roce 2006 bylo vybráno 25 českých občanů, kteří mohou požádat o udělení permanentního pobytového víza ve Spojených státech prostřednictvím vízové loterie.
Odkaz na stránky loterie,  klikněte zde

 

 

Kam dál