časté otázky víza

Časté otázky – ESTA víza a cestovní víza

Mám platné americké vízum ve svém starém pasu. Mohu jej převést do svého nového pasu?

 • Bohužel to nejde, vízum nelze přenést ze starého pasu do nového cestovního pasu. Musíte si zažádat o nové vízum, nové vízum je však časově a administrativně náročnější, proto vám doporučujeme využít možnost elektronických víz ESTA, podrobné informace najdete o ESTA víza najdete zde nebo se registrujte do programu ESTA.
 • Spojené státy umožňují občanům České republiky cestovat až do konce platnosti pasu. 
 • Ano. Pokud cestujete přes území USA a pouze přestupujete tak potřebujete ESTA víza nebo jiné cestovní vízum Více informací  jak žádat o víza
 • Doba vyřízení víza je závislá na mnoha faktorech, běžná doba je cca 7-14 dní, v měsících Duben - Červenec je doba delší přibližně 14 dní až 1 měsíc. Vyřizujte si víza s předstihem.
 • Žádný typ víza nelze přenést ze starého pasu do nového pasu. Musíte si požádat o nové vízum, nebo použít formulář ESTA registrace.
 • Všechny vydávané pasy v ČR jsou biometrické pasy.
 • Ano. Doporučujeme sjednat termín pohovoru pro celou rodinu stejný čas.
 • V současné době je možné vyzvednou pas s vízem na výdejním místě osobně. 
 • Termín pohovoru lze změnit v online aplikaci pokud se nemůžete dostavit na pohovor v naplánovaném čase.

Platnost mého cestovního pasu brzy vyprší.

Potřebuji vízum nebo ESTA vízum, když v USA pouze přestupuji na let do jiné země?

Pokud přestupujete v USA na let do jiné země, vždy potřebujete vízum neboi ESTA. 

Jak dlouho potrvá než dostanu americké vízum? 

Doba zpracování žádosti o americké vízum závisí na několika faktorech, včetně typu víza, které si žadatel žádá, země, ve které žije, a vytíženosti amerického velvyslanectví nebo konzulátu v této zemi. Zpracování žádosti o vízum může trvat od několika dní do několika měsíců.

V případě žádosti o turistické vízum B-1/B-2 se většina žádostí zpracovává během několika týdnů. Nicméně některé země mohou mít delší čekací doby nebo vyšší míru zamítnutí žádostí, což může prodloužit celkový časový rámec zpracování.

Je důležité začít plánovat žádost o vízum včas a zajistit si všechny požadované dokumenty. Také byste měli být připraveni na to, že vám může být požadováno, abyste osobně navštívili americké velvyslanectví nebo konzulát pro osobní pohovor.

Jak si mohu obnovit vízum?

Pokud chcete obnovit své vízum do USA, musíte postupovat podle stejných kroků jako při žádosti o nové vízum. Zde je několik kroků, které byste měli provést:

 1. Zkontrolujte platnost vašeho víza - Pokud již máte americké vízum, zkontrolujte jeho platnost. Pokud je vízum stále platné a odpovídá vašemu účelu cesty, můžete s ním cestovat.

 2. Vyplňte žádost DS-160 - Vyplňte online žádost o vízum DS-160 na stránkách amerického ministerstva zahraničí.

 3. Zaplaťte poplatek - Zaplaťte poplatek za zpracování žádosti o vízum. Poplatek se liší podle typu víza a země, ve které podáváte žádost.

 4. Zarezervujte si pohovor v americkém velvyslanectví nebo konzulátu - Poté, co jste vyplnili žádost o vízum a zaplatili poplatek, zarezervujte si pohovor na americkém velvyslanectví nebo konzulátu v zemi, kde žijete.

 5. Sestavte potřebné dokumenty - Sestavte dokumenty, které jsou vyžadovány pro vaše konkrétní typ víza. Patří sem pas, fotografie, doklad o zaplacení poplatku, potvrzení o schválení SEVIS (pokud se jedná o vízum F nebo J) a další dokumenty podle požadavků vašeho víza.

 6. Podstupte pohovor - Na pohovoru představte své záměry a doložte své vazby na vaši zemi, abyste prokázali, že máte úmysl vrátit se domů po ukončení vašeho pobytu v USA.

Je důležité poznamenat, že proces obnovy víza se může lišit v závislosti na zemi, ve které podáváte žádost, a dalších faktorech. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně obnovy víza, je nejlepší kontaktovat americké velvyslanectví nebo konzulát v zemi, ve které žijete.

Budeme cestovat ve větší skupině. Musíme absolvovat pohovor všichni?

Obvykle všichni žadatelé o americké vízum musí absolvovat pohovor na ambasádě nebo konzulátu USA. Pokud cestujete ve větší skupině, každý člen skupiny musí obvykle absolvovat vlastní pohovor.

Během pohovoru bude každý žadatel posuzován individuálně na základě svých vlastních okolností a účelu cesty do USA. I když žadatelé žádají o vízum pro stejný druh cesty, mohou se jejich situace lišit, což může ovlivnit rozhodnutí o udělení víza.

Výjimkou mohou být například malé děti, které se účastní cesty se svými rodiči nebo zákonnými zástupci. V takovém případě mohou být povoleny společné pohovory, pokud to ambasáda nebo konzulát umožňuje.

Nicméně, přesné požadavky na pohovory závisí na konkrétních pravidlech a postupech daného amerického velvyslanectví nebo konzulátu. Proto byste se měli obrátit na příslušnou ambasádu nebo konzulát, abyste získali aktuální informace o procesu žádosti o vízum pro vaši skupinu.

Musím použít kurýrní službu, anebo si mohu vyzvednout svůj pas s vízem odpoledne po pohovoru?

Způsob, jakým obdržíte svůj pas s vízem do USA, se může lišit v závislosti na konkrétní ambasádě nebo konzulátu a také na typu víza, které jste obdrželi.

Většina amerických velvyslanectví a konzulátů vyžaduje, aby žadatelé o víza využívali služby určené kurýrními společnostmi pro doručení pasů s vízy zpět žadatelům. To znamená, že po schválení vaší žádosti o vízum vám ambasáda nebo konzulát nevydá váš pas s vízem přímo v den pohovoru.

Pokud jde o doručení pasu s vízem, některé ambasády a konzuláty umožňují žadatelům, aby si svůj pas s vízem vyzvedli osobně v určitých dnech a hodinách. Nicméně, obecně platí, že většina žadatelů o víza bude muset využít služby kurýrních společností pro doručení pasu s vízem.

V každém případě byste se měli obrátit na příslušné americké velvyslanectví nebo konzulát, abyste získali přesné informace o postupu vydávání pasů s vízy v daném místě.

Mohu změnit termín svého pohovoru?

Ano, většina amerických velvyslanectví a konzulátů umožňuje žadatelům o víza změnit datum svého pohovoru v případě, že to není možné v původně stanoveném termínu.

Proces změny termínu se může lišit v závislosti na konkrétním velvyslanectví nebo konzulátu, ale obecně platí, že budete muset postupovat následovně:

 1. Navštivte webové stránky velvyslanectví nebo konzulátu, kde jste si původně objednali pohovor.
 2. Najděte sekci pro žadatele o víza a vyberte možnost "Změna termínu".
 3. Následujte pokyny k vyplnění formuláře pro změnu termínu a vyberte nový termín, který vám vyhovuje.
 4. Potvrďte změnu termínu a uložte si nové potvrzení o pohovoru.

Je důležité si uvědomit, že v některých případech může být pro změnu termínu pohovoru účtována poplatek, a že termíny jsou obvykle plné a mohou být v případě změny termínu omezené. Proto je nejlepší se o změně termínu pohovoru rozhodnout co nejdříve.

Můžu v USA pracovat nebo studovat, když mám turistické vízum?

 • Ne. Musíte požádat o pracovní nebo studentské vízum.
 • Žadatel má právo žádat o vízum, na kterémkoli americkém konzulátě, jednodušší je žádat o americké vízum v zemi ve které žijete.
 • Ne. Poplatek platíte za vyřízení své žádosti, nikoliv za vydání víza. Než byla vaše žádost zamítnuta, nejméně dvakrát ji posoudil americký konzulární úředník a její přezkoumání bylo skončeno. Podle zákonů USA je poplatek nevratný. 
 • Přineste svůj pas na velvyslanectví, chyba bude opravena (dostavte se  v odpoledních hodinách mezi 14 a 15 hodinou).
 • Každý, kdo cestuje do USA musí mít své vlastní elektronické vízum ESTA nebo jiné cestovní vízum. Všechny osoby starší 14 let musejí přijít na pohovor. Osoby mladší 14-ti let nemusí na pohovor.  Jeden z rodičů musí být přítomen. Druhý rodič musí k žádosti dát svůj písemný souhlas.
 • Děti už se do cestovních dokladů nezapisují.
 • Občanům ČR se vydávají víza typu B1/B2/obchodní/turistická s platností 10 let a neomezeným počtem vstupů. Při cestě do USA, vám imigrační úředník v místě vstupu do USA určí, jak dlouho můžete v USA zůstat.  Obvykle obdržíte povolení k pobytu na dobu 6-ti měsíců, imigrační úředník  může určit i kratší dobu pobytu. Doba do kdy můžete zůstat v USA je vyznačena na příletové kartě s označením I-94.
 • Vízum B1/B2 vám umožňuje účastnit se krátkých podnikových školení trvajících méně než 6 měsíců. Měli byste s sebou mít dopis s firemní hlavičkou, ve kterém je popsán účel vaší cesty, přibližná délka pobytu a skutečnost, že vám plat bude vyplácen českou firmou.

Mohu požádat o americké vízum v České republice, i když nejsem držitelem českého pasu nebo nemám v České republice stálý pobyt?

Ano, můžete požádat o americké vízum v České republice, i když nejste držitelem českého pasu nebo nemáte v České republice stálý pobyt. Podmínkou pro podání žádosti o americké vízum je, že musíte mít legální pobyt v České republice a být oprávněn k pobytu zde. To znamená, že musíte mít platné vízum nebo povolení k pobytu, pokud to vyžaduje vaše státní občanství.

Mějte na paměti, že pro získání amerického víza je třeba projít procesem žádosti a podstoupit pohovor na americké ambasádě nebo konzulátu. Kromě toho budete muset splnit všechny požadavky na získání amerického víza a poskytnout všechny požadované dokumenty, včetně dokladu o účelu vaší cesty, finančních prostředků a platného pasu.

Může být také užitečné konzultovat situaci s americkým velvyslanectvím nebo konzulátem v České republice, abyste získali podrobnější informace o tom, jaký postup musíte podstoupit a jaké dokumenty budou vyžadovány.

Bude-li má žádost o vízum zamítnuta, bude mi vrácen poplatek?

Ne, pokud bude vaše žádost o americké vízum zamítnuta, poplatek za zpracování vaší žádosti nebo za pohovor na americké ambasádě nebo konzulátu vám nebudou vráceny. Poplatek se hradí za zpracování žádosti a pohovor na ambasádě nebo konzulátu, a to bez ohledu na to, zda bude vaše žádost schválena nebo zamítnuta.

Mějte na paměti, že pokud bude vaše žádost zamítnuta, budete obdržet dopis s důvody zamítnutí a informacemi o tom, zda máte možnost podat odvolání. Pokud se rozhodnete podat odvolání, musíte znovu zaplatit poplatek a projít celým procesem znovu.

Našel jsem ve vízu chybu. Je možné ji opravit?

Pokud jste zjistili, že ve vašem vízu je chyba, měli byste se obrátit na americkou ambasádu nebo konzulát, který vám vízum vydal, co nejdříve. Před podáním žádosti o opravu chyby se ujistěte, že se jedná o chybu a ne o změnu okolností, jako například změnu vašeho plánu cesty, která by vyžadovala nové vízum.

Proces opravy chyby v závislosti na její povaze může být odlišný. Pokud jde o drobnou chybu, jako například překlep ve jménu nebo chybu v datu narození, můžete požádat o opravu na americké ambasádě nebo konzulátu, kde bylo vaše vízum vydáno. Pokud je chyba vážnější, například nesprávná kategorie víza, bude možná nutné podat novou žádost o vízum a absolvovat nový pohovor.

Je důležité si uvědomit, že jakékoli změny v existujícím vízu musí být provedeny před vaší cestou do Spojených států. Pokud se chyba objeví až po vašem vstupu do USA, může to vést k vážným problémům, včetně deportace.

V každém případě vám doporučujeme obrátit se co nejdříve na americkou ambasádu nebo konzulát a požádat o pomoc při opravě chyby v vašem vízu.

Děti, musí mít vízum k cestě do USA?

Ano, děti musí mít vízum k cestě do USA, pokud nejsou zeměmi, které jsou zahrnuty do programu bezvízového styku. V tom případě musí mít platný pas a povolení ESTA.

Pro děti, které nejsou zahrnuty v programu bezvízového styku, platí stejná pravidla pro získání víza jako pro dospělé osoby. Děti musí mít vlastní pas, který musí být platný po dobu pobytu v USA, a musí projít pohovorem na americké ambasádě nebo konzulátu v zemi, kde žijí.

V závislosti na věku dítěte a povaze cesty může být požadováno další dokládání, například rodný list nebo souhlas rodičů. Pro bližší informace o konkrétních požadavcích se obraťte na americkou ambasádu nebo konzulát v zemi, kde žijete.

Na jak dlouhou dobu dostanu vízum?

Délka platnosti amerického víza závisí na konkrétním typu víza a na rozhodnutí konzulárního úředníka při vydávání víza. Obecně platí, že turistické vízum B-2 a obchodní vízum B-1 jsou obvykle udělována na období šesti měsíců a mohou být prodloužena.

Naproti tomu víza pro pracovní účely, studijní nebo zvláštní účely mohou být udělena na delší dobu, v závislosti na konkrétních okolnostech a požadavcích. Některá víza mohou být udělena na dobu neurčitou, například víza pro manžela nebo manželku občana USA.

Je důležité si uvědomit, že délka platnosti víza neznamená automaticky dobu, na kterou můžete zůstat v USA. Délka povoleného pobytu v USA se určuje na základě formuláře I-94, který obdržíte při příjezdu do USA, a může být kratší než platnost víza. Proto je důležité pečlivě plánovat svůj pobyt v USA a zajistit, aby se nekryl s platností vašeho víza. 

Kam dál