formuláře na víza

Formuláře DS 160 pro víza do USA

Formulář DS160 se vyplňuje online v počítači ČESKY a bez háčků a čárek. Tento formulář je pouze v elektronické verzi a je nepřípustné formulář vyplnit ručně. Tento formulář je interaktivní a mění se podle typu víza o které žádáte a také podle typu žadatele o víza do USA. 
Při vyplňování formuláře nepřekládejte ČESKÁ slova do angličtiny například Plzeň – Pilsen

Online žádost DS 160 Vyplňujte zde

 

Pro získání víza do USA je potřeba vyplnit a podat několik formulářů, které se liší v závislosti na účelu a druhu víza. Zde jsou nejčastěji vyžadované formuláře:

  1. Formulář DS-160: Tento formulář je nezbytný pro většinu typů víz. Slouží k poskytnutí osobních údajů, vzdělání, zaměstnání a informací o cestování do USA.

  2. Formulář DS-260: Tento formulář se vyplňuje pro imigrační víza a slouží k poskytnutí detailních informací o žadateli, jeho rodině, vzdělání, pracovní historii a dalších informací.

  3. Formulář I-129F: Tento formulář se používá pro žádost o snoubenecké vízum a slouží k poskytnutí detailů o snoubenci v USA, plánovaném sňatku a dalších informací.

  4. Formulář I-20 nebo DS-2019: Tyto formuláře jsou nezbytné pro studenty, kteří plánují studovat v USA. Formulář I-20 se používá pro studium na univerzitách, zatímco DS-2019 je pro studijní programy sponzorované vládními organizacemi nebo mezinárodními organizacemi.

  5. Formulář I-134: Tento formulář se používá pro žádost o turistické vízum a slouží k potvrzení finanční způsobilosti žadatele pro cestování a pobyt v USA.

Je důležité pečlivě vyplnit všechny formuláře a poskytnout všechny požadované informace, aby byla žádost o vízum úspěšná.

Kam dál