fotografie

Fotografie na víza do USA

Pro víza do USA jsou specifická pravidla ohledně fotografie, kterou je potřeba přiložit k žádosti o vízum. Zde jsou některé důležité požadavky na fotografii:

  • Fotografie musí být v barevném provedení a musí být pořízena v posledních šesti měsících
  • Velikost fotografie musí být 2x2 palce (cca 5 x 5 cm) a musí být rovné hrany
  • Pozadí musí být jednobarevné, bílé nebo světle šedé
  • Oblečení by nemělo být podobné barvě jako pozadí fotografie
  • Osoba na fotografii musí být uprostřed a musí se dívat přímo do kamery se neutrálním výrazem obličeje
  • Brýle jsou povoleny pouze v případě, že v nich není vidět odlesk na skle a že neposkytují žádné stínování na obličeji

Je důležité pečlivě dodržovat tyto požadavky, aby byla fotografie pro vízum přijata a aby bylo zpracování žádosti o vízum co nejrychlejší a bezproblémové.

Online aplikace pro vyplnění víza do USA DS 160 vyžaduje digitální fotografii. Internetová aplikace kontroluje kvalitu digitální fotografie, její velikost, ostrost a další parametry. Pokud aplikace fotografii nepřijme a fotografie nevyhovuje, budete na špatnou kvalitu digitální fotografie upozorněni.

Nosíte brýle?

  • Fotografie na žádost DS 160 musí být bez brýlí.

Digitální fotografie musí splňovat následující požadavky:

·       digitální fotografie pořízena digitálním fotoaparátem

·       naskenováním fotografie

·       rozměry v pixelech musí tvořit čtverec, minimální rozměry jsou 600x600 pixelů, maximální rozměry jsou 1200x1200 pixelů

·       fotografie musí být barevná (24 bitů na pixel) v RGB barevném spektru (běžném ve většině fotoaparátů)

·       formát souboru – JPEG

·       velikost souboru – maximálně 240 kB

 

Kompozice fotografie:

·       fotografie musí být zepředu a zobrazovat celý obličej, krk a ramena žadatele, s neutrálním výrazem – bez úsměvu, s otevřenýma očima, pohledem přímo na fotoaparát 

·       všechny obličejové rysy musí být vidět, nesmí být skryty

·       fotografie nesmí obsahovat další objekty, lidé či jiné části těla žadatele

·       fotografie nesmí být starší než 6 měsíců

·       velikost hlavy (měřeno od temene hlavy včetně vlasů až po bradu) musí tvořit 50% až 69% celkové velikosti fotografie

·       orientace hlavy – musíte se dívat přímo do fotoaparátu, hlava nesmí směřovat nahoru, dolů, na stranu nebo k ramenům, musí být umístěna uprostřed fotografie

·       pozadí musí být jednobarevné, bez ostrých stínů

 

Další požadavky:

·       zaostření – celá tvář musí být ostrá, ale ne přeostřená 

·       jas/kontrast musí být rovnoměrný

·       expozice/osvětlení – fotografie nesmí být podexponovaná nebo přeexponovaná

·       vyvarujte se stínů ve tváři nebo na pozadí

·       rozlišení – jemné obličejové rysy musí být zřetelné

·       nesmí být zřetelné pixely, šum a nebo body

·       komprese – velikost fotografie nesmí být příliš zmenšená (poměr zmenšení by se měl rovnat nebo být menší než 20:1).

·       úprava – digitální úprava nebo jiné změny nejsou povoleny

·       když je u fotografie měněna velikost, poměr musí být vždy zachován (není dovoleno natahovat obsah fotografie)

·       doplňky – sluneční brýle nebo jíné předměty, které zakrývají tvář nejsou povoleny

·       klobouky nebo přikrývky hlavy jsou povoleny pouze pokud se nosí z náboženských důvodu a pokud nezakrývají žádnou z částí obličeje.

 

Papírové fotografie 

V případě, že digitální fotografie není přijata, vezměte s sebou 1 fotografii pasového rozměru 2,5 x 3,5 cm. Fotografie nesmí být starší šesti měsíců a musí zobrazovat celý obličej žadatele, vždy zepředu, bílé pozadí.  Osoby s delšími vlasy si je musí upravit tak, aby byly vidět uši.

Kam dál