fotografie

Fotografie na víza do USA

Online aplikace pro vyplnění víza do USA DS 160 vyžaduje digitální fotografii. Internetová aplikace kontroluje kvalitu digitální fotografie, její velikost, ostrost a další parametry. Pokud aplikace fotografii nepřijme a fotografie nevyhovuje, budete na špatnou kvalitu digitální fotografie upozorněni.

Od 1.11.2016 požadují fotografii na žádost DS 160 bez brýlí.

Digitální fotografie musí splňovat následující požadavky:

 • digitální fotografie pořízena digitálním fotoaparátem
 • naskenováním fotografie
 • rozměry v pixelech musí tvořit čtverec, minimální rozměry jsou 600x600 pixelů, maximální rozměry jsou 1200x1200 pixelů
 • fotografie musí být barevná (24 bitů na pixel) v RGB barevném spektru (běžném ve většině fotoaparátů)
 • formát souboru – JPEG
 • velikost souboru – maximálně 240 kB

 

Kompozice fotografie:

 • fotografie musí být zepředu a zobrazovat celý obličej, krk a ramena žadatele, s neutrálním výrazem - bez úsměvu, s otevřenýma očima, pohledem přímo na fotoaparát 
 • všechny obličejové rysy musí být vidět, nesmí být skryty
 • fotografie nesmí obsahovat další objekty, lidé či jiné části těla žadatele
 • fotografie nesmí být starší než 6 měsíců
 • velikost hlavy (měřeno od temene hlavy včetně vlasů až po bradu) musí tvořit 50% až 69% celkové velikosti fotografie
 • orientace hlavy – musíte se dívat přímo do fotoaparátu, hlava nesmí směřovat nahoru, dolů, na stranu nebo k ramenům, musí být umístěna uprostřed fotografie
 • pozadí musí být jednobarevné, bez ostrých stínů

 

Další požadavky:

 • zaostření – celá tvář musí být ostrá, ale ne přeostřená 
 • jas/kontast musí být rovnoměrný
 • expozice/osvětlení – fotografie nesmí být podexponovaná nebo přeexponovaná
 • vyvarujte se stínů ve tváři nebo na pozadí
 • rozlišení – jemné obličejové rysy musí být zřetelné
 • nesmí být zřetelné pixely, šum a nebo body
 • komprese – velikost fotografie nesmí být příliš zmenšená (poměr zmenšení by se měl rovnat nebo být menší než 20:1).
 • úprava – digitální úprava nebo jiné změny nejsou povoleny
 • když je u fotografie měněna velikost, poměr musí být vždy zachován (není dovoleno natahovat obsah fotografie)
 • doplňky – sluneční brýle nebo jíné předměty, které zakrývají tvář nejsou povoleny
 • klobouky nebo přikrývky hlavy jsou povoleny pouze pokud se nosí z náboženských důvodu a pokud nezakrývají žádnou z částí obličeje.

 

Papírové fotografie 

V případě, že digitální fotografie není přijata, vezměte sebou 1 fotografii pasového rozměru 2,5 x 3,5 cm. Fotografie nesmí být starší šesti měsíců a musí zobrazovat celý obličej žadatele, vždy zepředu, bílé pozadí.  Osoby s delšími vlasy si je musí upravit tak, aby byly vidět uši.

 

Kam dál