víza pro děti

Turistická víza pro děti (B2)

Všechny děti musí mít vízum, to znamená absolvovat celý popsaný postup.

Děti (do 15 let včetně) musí mít svůj vlastní pas.

Děti ve věku od 14 do 18 let musí přijít na pohovor v doprovodu jednoho z rodičů. Během pohovoru musí předložit písemný souhlas druhého rodiče. Mladší děti na pohovor přijít nemusí. Během pohovoru musí žádající rodič předložit písemný souhlas druhého rodiče.

Všichni žadatelé o vízum (včetně dětí mladších 15 let) musí zaplatit vízový poplatek.

 

Kam dál