ESTA víza -bezvízový styk s USA

ESTA víza – bezvízový styk s USA 

Elektronická aplikace pro ESTAvíza je rezervační systém, který vám umožní vyplnit formulář žádosti ESTA v českém jazyce pro jednotlivce nebo celou skupinu žadatelů, Vyplnění žádosti na ESTAvíza vám zabere maximálně 5 minut. Žádost může být schválena během několika minut a v některých případech může trvat až tři dny, proto nenechávejte vyplnění žádosti na ESTA víza na poslední chvíli.

ESTA víza mají platnost 2 roky a lze na ně cestovat opakovaně za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo lékařského ošetření.  Naše služby vám poskytnou návod a řešení k vycestování do USA. Pro běžné nebo speciální dotazy poskytujeme telefonickou podporu v českém jazyce. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s vízovou problematikou a cestováním do USA. 

ESTA formulář - ONLINE APLIKACE

Cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu můžete již nyní, musíte však splnit všechny následující podmínky. Pokud nesplníte některou z následujících podmínek, použijte ke vstupu do Spojených států víza do USA.

Podmínky pro ESTA - bezvízový styk

 1. Turistická, služební nebo tranzitní cesta kratší než 90 dnů pobytu.
 2. Cestovní pas, vydaný zemí, jež se účastní bezvízového programu, a který je platný po dobu vaší zamýšlené návštěvy. Občané ČR podmínky splňují.
 3. Jste občanem nebo příslušníkem země, jež se účastní bezvízového programu a vydala váš cestovní pas. Občan ČR podmínky splňuje.
 4. Biometrický pas - všechny cestovní pasy včetně "rychlopasů" jsou vydávány jako biometrické  
 5. ESTA povolení je platné 2 roky od data kdy bylo schváleno. Online aplikace
 6. Opakovaný vstup do USA po dobu platnosti ESTA povolení.
 7. Každá cesta do USA může být maximálně 90 dní dlouhá, nezaměňujte s dobou 3 měsíce. Po sobě jdoucí měsíce Prosinec, Leden a Červenec, Srpen mají každý 31 dní. Stává se totiž velice často že si lidé spočítají dobu pobytu a koupí letenky do Miami například od 20.11. do 20.2. a to je špatně. Doba pobytu v tomto případě vychází na 92 dní a o dva dny překračujete povolenou délku pobytu.
 8. Za překročení pobytu vám hrozí zneplatnění ESTA víz do USA a zamezení dalšího vstupu, zamezení vydání dalších nepřistěhovaleckých víz k cestování do USA.
 9. Cestovaté, kteří potřebují zůstat v USA delší dobu, než je 90 dní, nebo chtějí mít platnost víz delší než 2 roky si mohou požádat o Obchodní víza B1 anebo Turistická víza B2

 

 

 

Zřeknete se všech práv a odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka (zaměstnance úřadu celní a hraniční ochrany USA) (U. S. Customs and Border Protection) o zamítnutí vstupu, s výjimkou žádosti o azyl.

Budete souhlasit s tím, že poskytnutím biometrických údajů (včetně otisků prstů a fotografií) během vstupní prověrky po příjezdu do Spojených států znovu potvrdíte zřeknutí se všech práv na opětné prověření a odvolání se proti rozhodnutí pracovníka úřadu celní a hraniční ochrany USA (U. S. Customs and Border Protection), týkající se vašeho vstupu do země a že nebudete popírat, s výjimkou požádání o azyl, žádný způsob zamítnutí vstupu a návrat, jež by vyplynuly z vaší žádosti o přijetí v rámci bezvízového programu.

Neohrožujete blaho, zdraví nebo bezpečnost Spojených států.

Dodrželi jste veškeré podmínky při předchozích vstupech v rámci bezvízového programu.

Pokud přilétáte letadlem nebo přijíždíte lodí, přicestujete na palubě signatářského přepravce, který podepsal dohodu, ve které se zaručuje za transportaci vaší osoby ze Spojených států v případě, že vám nebude povolen vstup nebo budete deportováni.

Má použití bezvízového programu nějaké nevýhody?

Než použijete bezvízový program, uvědomte si následující podmínky, které se na něj vztahují a pečlivě zvažte své možnosti:

Jste-li přijati do Spojených států v rámci bezvízového programu, nemáte možnost změnit ani prodloužit svůj nepřistěhovalecký stav. (Prodloužení pobytu)

Je-li vám vstup odmítnut, nemáte nárok na podání odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka o zamítnutí vstupu.

Zjistí-li se, že jste porušili podmínky svého vstupu, nemáte nárok na opětné prošetření ani odvolání, kromě výjimky na základě žádosti o azyl.

 

Co vše potřebujete k vyplnění ESTA víza - otázky

Informace o žadateli

 • Datum narození
 • Země občanství
 • Emailová adresa
 • Příjmení
 • Křestní (Dané) jméno
 • Vložte křestní (dané) jméno tak jako je uvedeno ve vašem pasu v rubrice Křestní nebo Dané jméno. Do tohoto pole nevkládejte druhé křestní jméno. K dokončení žádosti je nutné vložit křestní jméno. Pokud nemáte křestní jméno, vložte písmena FNU, zkratku, která znamená Křestní jméno neznámé (First Name Unknown).
 • Pohlaví
 • Telefonní číslo, předvolba země

Informace o cestovním pase 

 • Datum, kdy byl vydán a kdy končí platnost vašeho cestovního pasu
 • Země, jež pas vydala
 • Zvolte zemi, jež vydala váš pas. K dokončení žádosti je nutné vložit zemi, jež vydala váš pas.
 • Číslo pasu

Cestovní informace 

 • Kód letecké společnosti, přepravce
 • Letecká společnost, číslo letu
 • Město, kde budete nastupovat na palubu
 • Adresa vašeho pobytu ve Spojených státech. Jestliže plánujete pobývat na různých místech, uveďte první adresu. Neznáte-li přesnou adresu, vložte jméno hotelu nebo lokality, kterou navštívíte. Jakmile budete mít dané informace potvrzené, můžete je aktualizovat.

Bezpečnostní otázky

 

 • A) Máte přenosnou, nakažlivou chorobu; tělesnou nebo mentální poruchu; nebo užíváte nelegální drogy či jste na nich závislí?
  • Přenosné nemoci
  • Podle zákonů Spojených států patří do skupiny nakažlivých nemocí s dopadem na veřejné zdraví tyto:
  • Šankr
  • Gonorea
  • Chronické zvředovatění kůže genitální a tříselné oblasti
  • HIV, virus způsobující AIDS
  • Malomocenství, infekční
  • Venerický lymfogranulom
  • Syfilitida, infekční stádium
  • Tuberkulóza, aktivní
  • A další podle určení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.
  • Fyzické a mentální poruchy
  • S ohledem na fyzické a mentální poruchy, odpovězte na tuto otázku "Ano", jestliže:
  • (a) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou může být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (b) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, a toto chování se bude pravděpodobně opakovat a povede k dalšímu škodlivému chování.

 

 

 • Odpovězte "Ne", jestliže:
  • (a) V současnosti netrpíte žádnou fyzickou ani mentální poruchou, nebo
  • (b) Trpíte nebo jste trpěli fyzickou nebo duševní poruchou bez chování spojeného s touto poruchou, které může nebo mohlo být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (c) Trpíte v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, ale  toto chování nebylo ani nebude nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (d) Trpěli jste fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, které bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, ale toto chování se pravděpodobně nebude opakovat.

 

 

 • Uživatelé nelegálních drog a drogově závislé osoby
 • Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé.
 • Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé. 
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(1)(A) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).
 • B) Byli jste někdy zatčeni nebo usvědčeni z trestného činu nebo zločinu porušení morálních zásad nebo porušení zákona ve spojení s kontrolovanými látkami; nebo jste byli někdy zatčeni nebo usvědčeni ze dvou nebo více trestných činů, jejichž následkem bylo souhrnné odnětí svobody v celkovém trvání pěti let a/nebo více; nebo jste obchodoval s kontrolovanými látkami; nebo se snažíte o vstup za účelem provozování kriminálních a nemorálních činností?
 • Kriminální činy morálního charakteru – do těchto přečinů patří chování, které je ve své podstatě nečestné, nemravné nebo zvrácené a v rozporu s všeobecnými přijatými pravidly morálky a povinností vůči osobám a společnosti. Jsou různé faktory, jako např. věk pachatele nebo doba spáchaného trestného činu, které mohou ovlivnit, jakým způsobem bude nahlíženo na daný trestný čin morálního charakteru pro účely Zákona o přistěhovalectví a národnosti.  

 

 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(2) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Zákona o přistěhovalectví a národnosti, 8 Sbírky zákonů USA) U.S.C.) § 1101(a)(43) a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).

 

 • D)Máte v úmyslu v U.S.A. pracovat; nebo byli jste kdykoli vyhoštěni či deportováni; nebo jste byli úředně donuceni opustit Spojené státy nebo jste získali či se pokusili získat vízum či vstoupit do USA podvodným způsobem nebo se snahou oklamat úřady?
 • Jednotlivci, kteří vstoupí do Spojených států v rámci bezvízového programu, jsou přijati jako turisti, cizí návštěvníci bez statutu přistěhovalců a nemají ve Spojených státech právo na získání zaměstnání. Ačkoli cestující v rámci bezvízového programu nemají právo na získání zaměstnání ve Spojených státech, existuje mnoho typů pracovních nepřistěhovaleckých i přistěhovaleckých víz pro osoby, jež jsou k získání těchto víz způsobilé.
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(5) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(5).  
 • Další informace o nepřistěhovaleckých a přistěhovaleckých vízech naleznete na webových stránkách travel.state.gov.
 • E) Odmítli jste někdy vydat dítě, zadržovali jste je nebo odňali dítě od občana USA, jemuž bylo dané dítě svěřeno do péče? 
 • Cizinec, který poté co soud Spojených států vydal soudní příkaz zaručující opatrovnictví dítěte s občanstvím Spojených států jiné osobě, odmítne vydat nebo zadržuje toto dítě nebo odejme toto dítě mimo Spojení státy od osoby, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno, nesplňuje podmínky k povolení vstupu dokud dítě nepředá osobě, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno 
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(10) (C) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(10)(C).

 

 • G) Uplatňovali jste někdy požadavek na vynětí z trestního stíhání?
 • S ohledem na vynětí z trestního stíhání, odpovězte na tuto otázku "Ano", vztahují-li se na vás všechna z následujících prohlášení:
 • (a) spáchali jste závažný trestný čin ve Spojených státech, definovaný dle Sbírky zákonů USA (U.S.C.) č. 8, § 1101(h), včetně jakéhokoli zločinu, kdykoli, na který jste uplatňovali požadavek na vynětí z trestního stíhání; a
 • (b) následkem tohoto přečinu a uplatnění požadavku na vynětí z trestního stíhání uvedeného v (a) bylo vaše opuštění Spojených států; a
 • (c) a tímto jste se nepodřídili ve Spojených státech pravomoci soudu, jež měl pravomoc nad vaším případem.
 • Další informace naleznete v § 212(a)(2)(E) a 101(h) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2)(E) a 1101(h)

 

Jaké informace mám možnost aktualizovat?

 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Letecká společnost a číslo letu
 • Město, kde budete nastupovat na palubu
 • Adresa pro pobyt ve Spojených státech
 • Pokud vlastníte nový pas, nebo došlo ve vašem pasu ke změnám, musíte si požádat o nové ESTA vízum, staré ESTA vízum je neplatné 
 • Pokud obdržíte na svoji žádost o ESTA vízum odpověď Cesta nepovolena (ZAMÍTNUTA), ale si přejete do USA, můžete si zažádat o  Obchodní víza B1 a nebo Turistická víza B2 kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza. Zamítnutí žádosti o ESTA víza vám pouze brání cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu a není rozhodující pro to, zda obdržíte vízum pro cestu do Spojených států.

Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?

Co mám dělat, pokud moje žádost o ESTA vízum bude zamítnuta?

Žádný soud nemá pravomoc znovu ověřit rozhodnutí o vaší způsobilosti k cestě podle elektronického systému cestovní registrace. 

Co je bezvízový program?

 • Bezvízový program umožňuje občanům určitých zemí cestovat do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz. 
 • Osoby, kterým je povolen vstup v rámci bezvízového programu ESTA musí odsouhlasit zřeknutí se práva na opětné ověření nebo odvolání, tak jak je vysvětleno v sekci Prohlášení o zřeknutí se práv na obrazovce s žádostí.
 • Seznam zemí 

Které země se zúčastňují bezvízového programu?

 

Kdy si musím opatřit vízum místo použití bezvízového programu?

 • Pokud plánujete cestovat do Spojených států na palubě neveřejného leteckého nebo lodního přepravce. 
 • Cestovaté, kteří potřebují zůstat v USA delší dobu než je 90 dní, nebo chtějí mít platnost víz delší než 2 roky si mohou požádat o Obchodní víza B1 a nebo Turistická víza B2
 • Cestujícím, kteří žádají o vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu ESTA a u kterých se určí, že nemají nárok na vstup, nebude vstup povolen a budou vráceni do své domovské země nebo do třetí země, do které cestující vlastní platnou zpáteční letenku, na palubě toho přepravce, se kterým do Spojených států přicestovali.
 • Ano. Webové stránky jsou zabezpečeny za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým a zobrazeným informacím. Dále tato webová stránka je provozována v souladu s pravidly a směrnicemi, specifikovanými v Zákonu o ochraně soukromí (United States Privacy Act)  

Zamýšlíte pobývat ve Spojených státech déle než 90 dní.

Co dělat, když je žadateli o bezvízovou registraci odmítnut vstup?

Je tato webová stránka bezpečná, se zajištěním soukromí?

 

 

Kam dál