ESTA -bezvízový styk s usa

ESTA formulář- bezvízový styk s USA 

Elektronická aplikace ESTA je rezervační systém vám umožní vyplnit formulář žádosti ESTA v českém jazyce pro jednotlivce nebo celou skupinu žadatelů, Návod k vycestování do USA, telefonická podpora za běžnou telefonní sazbu.

ESTA formulář - ONLINE APLIKACE

Cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu můžete již nyní, musíte však splnit všechny následující podmínky. Pokud nesplníte některou z následujících podmínek, použijte ke vstupu do Spojených států víza do USA.

Podmínky pro ESTA - bezvízový styk

 • Turistická, služební nebo tranzitní cesta kratší než 90 dnů pobytu.
 • Cestovní pas, vydaný zemí, jež se účastní bezvízového programu, a který je platný po dobu vaší zamýšlené návštěvy. Občan ČR podmínky splňuje.
 • Jste občanem nebo příslušníkem země, jež se účastní bezvízového programu a vydala váš cestovní pas. Občan ČR podmínky splňuje.
 • Biometrický pas vydávaný po 1. 9. 2006 

Cestovní pas  musí obsahovat toto LOGO

Biometrický pas, čip,logo

 

Biometrický pas

Pokud nesplňujete výše uvedené podmínky musíte si zažádat o víza do USA.

Pokud splňujete výše uvedené podmínky, přečtěte si informace na této stránce a registrujte se. Odkaz na registraci formulář 

https://www.esta-forms.com/

 

Zřeknete se všech práv  a odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka (zaměstnance úřadu celní a hraniční ochrany USA) (U. S. Customs and Border Protection) o zamítnutí vstupu, s výjimkou žádosti o azyl.

Budete souhlasit s tím, že poskytnutím biometrických údajů (včetně otisků prstů a fotografií) během vstupní prověrky po příjezdu do Spojených států znovu potvrdíte zřeknutí se všech práv na opětné prověření a odvolání se proti rozhodnutí pracovníka úřadu celní a hraniční ochrany USA (U. S. Customs and Border Protection), týkající se vašeho vstupu do země a že nebudete popírat, s výjimkou požádání o azyl, žádný způsob zamítnutí vstupu a návrat, jež by vyplynuly z vaší žádosti o přijetí v rámci bezvízového programu.

Neohrožujete blaho, zdraví nebo bezpečnost Spojených států.

Dodrželi jste veškeré podmínky při předchozích vstupech v rámci bezvízového programu.

Pokud přilétáte letadlem nebo přijíždíte lodí, přicestujete na palubě signatářského přepravce, který podepsal dohodu, ve které se zaručuje za transportaci vaší osoby ze Spojených států v případě, že vám nebude povolen vstup nebo budete deportováni.

Má použití bezvízového programu nějaké nevýhody?

Než použijete bezvízový program, uvědomte si následující podmínky, které se na něj vztahují a pečlivě zvažte své možnosti:

Jste-li přijati do Spojených států v rámci bezvízového programu, nemáte možnost změnit ani prodloužit svůj nepřistěhovalecký stav. (Prodložení pobytu)

Je-li vám vstup odmítnut, nemáte nárok na podání odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka o zamítnutí vstupu.

Zjistí-li se, že jste porušili podmínky svého vstupu, nemáte nárok na opětné prošetření ani odvolání, kromě výjimky na základě žádosti o azyl.

 

Jaké informace potřebuji mít k dispozici k podání žádosti?

Informace žadatele

Datum narození, den

Zvolte den vašeho narození. Den narození je nutné vložit, aby bylo možno žádost kompletně vyplnit nebo zjišťovat stav žádosti

Datum narození, měsíc

Zvolte měsíc vašeho narození. Měsíc narození je nutné vložit, aby bylo možno žádost kompletně vyplnit nebo zjišťovat stav žádosti.

Datum narození, rok

Zvolte rok vašeho narození. Rok narození je nutné vložit, aby bylo možno žádost kompletně vyplnit nebo zjišťovat stav žádosti.

Země občanství

Zvolte zemi, jejíž občanství máte, tak jak je vepsáno ve vašem pasu. K dokončení žádosti je nutné vložit zemi občanství.

Země trvalého bydliště

Zvolte zemi svého trvalého bydliště. K dokončení žádosti je nutné vložit zemi trvalého bydliště.

Emailová adresa

Vložte emailovou adresu na které vás lze kontaktovat. K dokončení žádosti je nutné vložit emailovou adresu

Příjmení

Vložte příjmení ve stejné formě jako je uvedeno ve vašem pasu v kategorii Rodinné jméno nebo Příjmení. K dokončení žádosti je nutné vložit příjmení.

Křestní (Dané) jméno

Vložte křestní (dané) jméno tak jako je uvedeno ve vašem pasu v rubrice Křestní nebo Dané jméno. Do tohoto pole nevkládejte druhé křestní jméno. K dokončení žádosti je nutné vložit křestní jméno. Pokud nemáte křestní jméno, vložte písmena FNU, zkratku, která znamená Křestní jméno neznámé (First Name Unknown).

Pohlaví

Zvolte si pohlaví, buď mužské nebo ženské. K dokončení žádosti je nutné vložit pohlaví.

Telefonní číslo, předvolba země

Zvolte předvolbu telefonního čísla země, na kterém bude možné vás kontaktovat. Předvolba země a telefonní číslo jsou volitelné položky, není nutné je do žádosti uvádět.

Telefonní číslo

Vložte telefonní číslo, na kterém bude možné vás kontaktovat. Telefonní číslo je volitelná položka, není nutné je do žádosti uvádět.

Pasové informace 

Datum platnosti pasu, den

Zvolte den ukončení platnosti pasu, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Doba platnosti (Expiration Date) nebo Prodloužení (Extension). K dokončení žádosti je nutné vložit den ukončení platnosti pasu.

Datum platnosti pasu, měsíc

Zvolte měsíc ukončení platnosti pasu, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Doba platnosti (Expiration Date) nebo Prodloužení (Extension). K dokončení žádosti je nutné vložit měsíc ukončení platnosti pasu.

Datum platnosti pasu, rok

Zvolte rok ukončení platnosti pasu, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Doba platnosti (Expiration Date) nebo Prodloužení (Extension). K dokončení žádosti je nutné vložit rok ukončení platnosti pasu.

Datum vydání pasu, den

Zvolte den vydání, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Datum vydání (Date of Issue). K dokončení žádosti je nutné vložit den vydání pasu.

Datum vydání pasu, měsíc

Zvolte měsíc vydání, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Datum vydání (Date of Issue). K dokončení žádosti je nutné vložit měsíc vydání pasu.

Datum vydání pasu, rok

Zvolte rok vydání, tak jak je uveden ve vašem pasu v rubrice Datum vydání (Date of Issue). K dokončení žádosti je nutné vložit rok vydání pasu.

Země, jež pas vydala

Zvolte zemi, jež vydala váš pas. K dokončení žádosti je nutné vložit zemi, jež vydala váš pas.

Číslo pasu

Vložte číslo pasu, tak jak je uvedeno ve vašem pasu. Číslo pasu je nutné vložit, aby bylo možno žádost kompletně vyplnit nebo zjišťovat stav žádosti.

 

Cestovní informace 

Kód letecké společnosti, přepravce

Zvolte kód přepravce pro leteckou společnost, kterou použijete k cestě do Spojených států, máte-li tuto informaci k dispozici. Kód přepravce se skládá ze dvou písmen, přidělených jednotlivým leteckým společnostem. Kód přepravce je volitelná položka, není nutné jej do žádosti uvádět.

Letecká společnost, číslo letu

Zvolte číslo letu letecké společnosti, který použijete k cestě do Spojených států, máte-li tuto informaci k dispozici. Číslo letu je volitelná položka, není nutné je do žádosti uvádět.

Město, kde budete nastupovat na palubu

Vložte poslední město, ve kterém při této cestě vstoupíte na palubu před přistáním ve Spojených státech. Město, ve kterém žadatel nastoupí na palubu letadla je volitelná položka, není nutné je do žádosti uvádět. 

Adresa vašeho pobytu ve Spojených státech

První řádek adresy

Vložte název ulice a číslo domu, kde se budete zdržovat po dobu pobytu ve Spojených státech. Do tohoto pole neuvádějte město ani stát. První řádek pro adresu je povinná položka, není nutné jej do žádosti uvádět.

Jestliže plánujete pobývat na různých místech, uveďte první adresu.

Neznáte-li přesnou adresu, vložte jméno hotelu nebo lokality, kterou navštívíte. Jakmile budete mít dané informace potvrzené, můžete je aktualizovat.

Jestliže opouštíte okamžitě Spojené státy a nemáte adresu, vložte slova ”In Transit” a lokalitu vašeho cíle.

Druhý řádek adresy

Vložte číslo bytu, apartmá, jednotky, poschodí, budovy atd., je-li to možné. Do tohoto pole neuvádějte město ani stát. Řádek 2 pro adresu je volitelná položka, není nutné jej do žádosti uvádět.

Město

Vložte název města, kde budete pobývat během své návštěvy Spojených států. K dokončení žádosti není nutné vložit název města.

Stát

Vložte název státu, kde budete pobývat během své návštěvy Spojených států. K dokončení žádosti není nutné vložit název státu.

Pro některé odpovědi na otázky "Vztahuje se něco z následujícího na vás?" , vám poskytujeme nápovědu, je-li význam nejasný:

Otázka

Odpověď

A) Máte přenosnou, nakažlivou chorobu; tělesnou nebo mentální poruchu; nebo užíváte nelegální drogy či jste na nich závislí?

Přenosné nemoci

Podle zákonů Spojených států patří do skupiny nakažlivých nemocí s dopadem na veřejné zdraví tyto:

Šankr

Gonorea

Chronické zvředovatění kůže genitální a tříselné oblasti

HIV, virus způsobující AIDS

Malomocenství, infekční

Venerický lymfogranulom

Syfilitida, infekční stádium

Tuberkulóza, aktivní

A další podle určení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.

Fyzické a mentální poruchy

S ohledem na fyzické a mentální poruchy, odpovězte na tuto otázku "Ano", jestliže:

(a) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou může být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo

(b) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, a toto chování se bude pravděpodobně opakovat a povede k dalšímu škodlivému chování.

Odpovězte "Ne", jestliže:

(a) V současnosti netrpíte žádnou fyzickou ani mentální poruchou, nebo

(b) Trpíte nebo jste trpěli fyzickou nebo duševní poruchou bez chování spojeného s touto poruchou, které může nebo mohlo být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo

(c) Trpíte v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, ale  toto chování nebylo ani nebude nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo 

(d) Trpěli jste fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, které bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, ale toto chování se pravděpodobně nebude opakovat.

 

Uživatelé nelegálních drog a drogově závislé osoby

 

Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé.

 

Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé. 

Pro další informace se obraťte na § 212(a)(1)(A) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).

B)Byli jste někdy zatčeni nebo usvědčeni z trestného činu nebo zločinu porušení morálních zásad nebo porušení zákona ve spojení s kontrolovanými látkami; nebo jste byli někdy zatčeni nebo usvědčeni ze dvou nebo více trestných činů, jejichž následkem bylo souhrnné odnětí svobody v celkovém trvání pěti let a/nebo více; nebo jste obchodoval s kontrolovanými látkami ; nebo se snažíte o vstup za účelem provozování kriminálních a nemorálních činností?

Kriminální činy morálního charakteru – do těchto přečinů patří chování, které je ve své podstatě nečestné, nemravné nebo zvrácené a v rozporu s všeobecnými přijatými pravidly morálky a povinností vůči osobám a společnosti. Jsou různé faktory, jako např. věk pachatele nebo doba spáchaného trestného činu, které mohou ovlivnit, jakým způsobem bude nahlíženo na daný trestný čin morálního charakteru pro účely Zákona o přistěhovalectví a národnosti.  

 

Pro další informace se obraťte na § 212(a)(2) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Zákona o přistěhovalectví a národnosti , 8 Sbírky zákonů USA )U.S.C.) § 1101(a)(43) a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).

 

D)Máte v úmyslu v U.S.A. pracovat; nebo byli jste kdykoli vyhoštěni či deportováni; nebo jste byli úředně donuceni opustit Spojené státy nebo jste získali či se pokusili získat vízum či vstoupit do USA podvodným způsobem nebo nebo se snahou oklamat úřady?

Jednotlivci, kteří vstoupí do Spojených států v rámci bezvízového programu, jsou přijati jako turisti, cizí návštěvníci bez statutu přistěhovalců a nemají ve Spojených státech právo na získání zaměstnání. Ačkoli cestující v rámci bezvízového programu nemají právo na získání zaměstnání ve Spojených státech, existuje mnoho typů pracovních nepřistěhovaleckých i přistěhovaleckých víz pro osoby, jež jsou k získání těchto víz způsobilé.

Pro další informace se obraťte na § 212(a)(5) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(5).  

Další informace o nepřistěhovaleckých a přistěhovaleckých vízech naleznete na webových stránkách travel.state.gov.

E) Odmítli jste někdy vydat dítě, zadržovali jste je nebo odňali dítě od občana USA, jemuž bylo dané dítě svěřeno do péče? 

Cizinec, který poté co soud Spojených států vydal soudní příkaz zaručující opatrovnictví dítěte s občanstvím Spojených států jiné osobě, odmítne vydat nebo zadržuje toto dítě nebo odejme toto dítě mimo Spojení státy od osoby, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno, nesplňuje podmínky k povolení vstupu dokud dítě nepředá osobě, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno 

Pro další informace se obraťte na § 212(a)(10) (C) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(10)(C).

 

G) Uplatňovali jste někdy požadavek na vynětí z trestního stíhání?

S ohledem na vynětí z trestního stíhání, odpovězte na tuto otázku "Ano", vztahují-li se na vás všechna z následujících prohlášení:

(a) spáchali jste závažný trestný čin ve Spojených státech, definovaný dle Sbírky zákonů USA (U.S.C.) č. 8, § 1101(h), včetně jakéhokoli zločinu, kdykoli, na který jste uplatňovali požadavek na vynětí z trestního stíhání; a

(b) následkem tohoto přečinu a uplatnění požadavku na vynětí z trestního stíhání uvedeného v (a) bylo vaše opuštění Spojených států; a

(c) a tímto jste se nepodřídili ve Spojených státech pravomoci soudu, jež měl pravomoc nad vaším případem.

Další informace naleznete v § 212(a)(2)(E) a 101(h) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2)(E) a 1101(h).

Jaké informace mám možnost aktualizovat?

 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Letecká společnost a číslo letu
 • Město, kde budete nastupovat na palubu
 • Adresa pro pobyt ve Spojených státech

Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?

Pokud vlastníte nový pas, nebo došlo ve vašem pasu ke změnám, musíte si požádat o novou cestovní autorizaci

Co mám dělat, pokud moje žádost o cestovní autorizaci bude zamítnuta?

Pokud obdržíte na svoji žádost o cestovní autorizaci odpověď Cesta nepovolena, ale přejete si pokračovat ve svých cestovních plánech, navštivte prosím webové stránky Ministerstva zahraničí Spojených států www.travel.state.gov kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza. Zamítnutí žádosti o cestovní autorizaci vám pouze brání cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu a není rozhodující pro to, zda obdržíte vízum pro cestu do Spojených států.

Žádný soud nemá pravomoc znovu ověřit rozhodnutí o vaší způsobilosti k cestě podle elektronického systému cestovní registrace. 

Co je bezvízový program?

Bezvízový program umožňuje občanům určitých zemí cestovat do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz. Osoby, kterým je povolen vstup v rámci bezvízového programu musí souhlasit zřeknutí se práva na opětné ověření nebo odvolání, tak jak je vysvětleno v sekci Prohlášení o zřeknutí se práv na obrazovce s žádostí.

Které země se zúčastňují  bezvízového programu?

 • Andorra
 • Francie
 • Lucembursko
 • Singapur
 • Rakousko
 • Německo
 • Monako
 • Slovinsko
 • Australia
 • Island
 • Nizozemsko
 • Španělsko
 • Belgie
 • Irsko
 • New Zealand
 • Švédsko
 • Brunej
 • Itálie
 • Norsko
 • Švýcarsko
 • Denmark
 • Japonsko
 • Portugalsko
 • Velká Británie
 • Finsko
 • Lichtenštejnsko
 • San Marino
 • Česká republika
 • Slovensko
 • Litva
 • Lotišsko
 • Maďarsko

 

Kdy si musím opatřit vízum místo použití bezvízového programu?

 

Pokud plánujete cestovat do Spojených států na palubě nesignatářského leteckého přepravce. Seznam najdete v registrační aplikaci

Zamýšlíte pobývat ve Spojených státech déle než 90 dní.

Pokud věříte, že se na vás mohou vztahovat jakékoli důvody pro odmítnutí vstupu podle § 212(a) Zákona o přistěhovalectví a národnosti, měli byste před cestou do Spojených států požádat o nepřistěhovalecké vízum. I když je možné, že nebudete mít nárok na vstup do Spojených států, můžete kvalifikovat na nepřistěhovalecké vízum a výjimečné povolení, které vám umožní cestovat do Spojených států.

Co dělat, když je žadateli o bezvízovou registraci odmítnut vstup?

Cestujícím, kteří žádají o vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu a u kterých se určí, že nemají nárok na vstup, nebude vstup povolen a budou vráceni do své domovské země nebo do třetí země, do které cestující vlastní platnou zpáteční letenku, na palubě toho přepravce, se kterým do Spojených států přicestovali.

Je tato webová stránka bezpečná, se zajištěním soukromí?

Ano. Webové stránky jsou provozovány vládou spojených států za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým a zobrazeným informacím. Dále tato webová stránka je provozována v souladu s pravidly a směrnicemi, specifikovanými v Zákonu o ochraně soukromí (United States Privacy Act)  

Jaké jsou požadavky na počítač, aby bylo možné pomocí programu ESTA podat žádost o registraci k cestě do Spojených států?

Minimální potřebná konfigurace:

Internetový prohlížeč, který podporuje 128-bitovou šifrování.

Používáte-li Internet Explorer (Windows), musíte mít alespoň verzi 5.0, service pack 2 , abyste mohli používat tuto webovou stránku.

 

Využíváte stránky a rezervační systém společnosti Visa Service, s.r.o.

Tato webová stránka není spojena s vládou a americkým velvyslanectvím a stránkami esta.sbp.dhs.gov.

Rezervační systém vám umožní:

vyplnit formulář v českém jazyce, výběr termínu pohovoru pro celou skupinu žadatelů, návod jaké podklady potřebujete k úspěšnému pohovoru na Americkém velvyslanectví obdržíte emailem, telefonická podpora za běžnou telefonní sazbu.

ESTA formulář - ONLINE APLIKACE

Kam dál