ESTA víza -bezvízový styk s USA

ESTA víza - bezvízový styk s USA 

Elektronická aplikace pro ESTA víza je rezervační systém, který vám umožní vyplnit formulář žádosti ESTA v českém jazyce pro jednotlivce nebo celou skupinu žadatelů, Vyplnění žádosti na ESTA víza vám zabere maximálně 5 minut. Žádost může být schválena během několika minut a v některých případech může trvat až tři dny, proto nenechávejte vyplnění žádosti na ESTA víza na poslední chvíly.

ESTA víza mají platnost 2 roky a lze na ně cestovat opakovaně za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo lékařského ošetření.  Naše služby vám poskytnou návod a řešení k vycestování do USA. Pro běžné nebo speciální dotazy poskytujeme telefonickou podporu v českém jazyce. Naši pracovníci mají dlouholeté zkušenosti s vízovou problemetikou a cestováním do USA. 

ESTA formulář - ONLINE APLIKACE

Cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu můžete již nyní, musíte však splnit všechny následující podmínky. Pokud nesplníte některou z následujících podmínek, použijte ke vstupu do Spojených států víza do USA.

Podmínky pro ESTA - bezvízový styk

 1. Turistická, služební nebo tranzitní cesta kratší než 90 dnů pobytu.
 2. Cestovní pas, vydaný zemí, jež se účastní bezvízového programu, a který je platný po dobu vaší zamýšlené návštěvy. Občané ČR podmínky splňují.
 3. Jste občanem nebo příslušníkem země, jež se účastní bezvízového programu a vydala váš cestovní pas. Občan ČR podmínky splňuje.
 4. Biometrický pas - všechny cestovní pasy včetně "rychlopasů" jsou vydávány jako biometrické  
 5. ESTA povolení je platné 2 roky od data kdy bylo schváleno. Online aplikace
 6. Opakovaný vstup do USA po dobu platnosti ESTA povolení.
 7. Každá cesta do USA může být maximálně 90 dní dlouhá, nezaměňujte s dobou 3 měsíce. Po sobě jdoucí měsíce Prosinec, Leden a Červenec, Srpen mají každý 31 dní. Stává se totiž velice často že si lidé spočítají dobu pobytu a koupí letenky do Miami například od 20.11. do 20.2. a to je špatně. Doba pobytu v tomto případě vychází na 92 dní a o dva dny překračujete povolenou délku pobytu.
 8. Za překročení pobytu vám hrozí zneplatnění ESTA víz do USA a zamezení dalšího vstupu, zamezení vydání dalších nepřistěhovaleckých víz k cestování do USA.
 9. Cestovaté, kteří potřebují zůstat v USA delší dobu než je 90 dní, nebo chtějí mít platnost víz delší než 2 roky si mohou požádat o Obchodní víza B1 a nebo Turistická víza B2

 

 

 

Zřeknete se všech práv  a odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka (zaměstnance úřadu celní a hraniční ochrany USA) (U. S. Customs and Border Protection) o zamítnutí vstupu, s výjimkou žádosti o azyl.

Budete souhlasit s tím, že poskytnutím biometrických údajů (včetně otisků prstů a fotografií) během vstupní prověrky po příjezdu do Spojených států znovu potvrdíte zřeknutí se všech práv na opětné prověření a odvolání se proti rozhodnutí pracovníka úřadu celní a hraniční ochrany USA (U. S. Customs and Border Protection), týkající se vašeho vstupu do země a že nebudete popírat, s výjimkou požádání o azyl, žádný způsob zamítnutí vstupu a návrat, jež by vyplynuly z vaší žádosti o přijetí v rámci bezvízového programu.

Neohrožujete blaho, zdraví nebo bezpečnost Spojených států.

Dodrželi jste veškeré podmínky při předchozích vstupech v rámci bezvízového programu.

Pokud přilétáte letadlem nebo přijíždíte lodí, přicestujete na palubě signatářského přepravce, který podepsal dohodu, ve které se zaručuje za transportaci vaší osoby ze Spojených států v případě, že vám nebude povolen vstup nebo budete deportováni.

Má použití bezvízového programu nějaké nevýhody?

Než použijete bezvízový program, uvědomte si následující podmínky, které se na něj vztahují a pečlivě zvažte své možnosti:

Jste-li přijati do Spojených států v rámci bezvízového programu, nemáte možnost změnit ani prodloužit svůj nepřistěhovalecký stav. (Prodložení pobytu)

Je-li vám vstup odmítnut, nemáte nárok na podání odvolání proti rozhodnutí Imigračního úředníka o zamítnutí vstupu.

Zjistí-li se, že jste porušili podmínky svého vstupu, nemáte nárok na opětné prošetření ani odvolání, kromě výjimky na základě žádosti o azyl.

 

Co vše potřebujete k vyplnění ESTA víza - otázky

Informace o žadateli

 • Datum narození
 • Země občanství
 • Emailová adresa
 • Příjmení
 • Křestní (Dané) jméno
 • Vložte křestní (dané) jméno tak jako je uvedeno ve vašem pasu v rubrice Křestní nebo Dané jméno. Do tohoto pole nevkládejte druhé křestní jméno. K dokončení žádosti je nutné vložit křestní jméno. Pokud nemáte křestní jméno, vložte písmena FNU, zkratku, která znamená Křestní jméno neznámé (First Name Unknown).
 • Pohlaví
 • Telefonní číslo, předvolba země

Informace o cestovním pase 

 • Datum kdy byl vydán a kdy končí platnost vašeho cestovního pasu
 • Země, jež pas vydala
 • Zvolte zemi, jež vydala váš pas. K dokončení žádosti je nutné vložit zemi, jež vydala váš pas.
 • Číslo pasu

Cestovní informace 

 • Kód letecké společnosti, přepravce
 • Letecká společnost, číslo letu
 • Město, kde budete nastupovat na palubu
 • Adresa vašeho pobytu ve Spojených státech. Jestliže plánujete pobývat na různých místech, uveďte první adresu. Neznáte-li přesnou adresu, vložte jméno hotelu nebo lokality, kterou navštívíte. Jakmile budete mít dané informace potvrzené, můžete je aktualizovat.

Bezpečnostní otázky

 

 • A) Máte přenosnou, nakažlivou chorobu; tělesnou nebo mentální poruchu; nebo užíváte nelegální drogy či jste na nich závislí?
  • Přenosné nemoci
  • Podle zákonů Spojených států patří do skupiny nakažlivých nemocí s dopadem na veřejné zdraví tyto:
  • Šankr
  • Gonorea
  • Chronické zvředovatění kůže genitální a tříselné oblasti
  • HIV, virus způsobující AIDS
  • Malomocenství, infekční
  • Venerický lymfogranulom
  • Syfilitida, infekční stádium
  • Tuberkulóza, aktivní
  • A další podle určení Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.
  • Fyzické a mentální poruchy
  • S ohledem na fyzické a mentální poruchy, odpovězte na tuto otázku "Ano", jestliže:
  • (a) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou může být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (b) Trpíte-li v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a je prokazatelné, že chování spojené s touto poruchou bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, a toto chování se bude pravděpodobně opakovat a povede k dalšímu škodlivému chování.

 

 

 • Odpovězte "Ne", jestliže:
  • (a) V současnosti netrpíte žádnou fyzickou ani mentální poruchou, nebo
  • (b) Trpíte nebo jste trpěli fyzickou nebo duševní poruchou bez chování spojeného s touto poruchou, které může nebo mohlo být nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (c) Trpíte v současnosti fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, ale  toto chování nebylo ani nebude nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, nebo
  • (d) Trpěli jste fyzickou nebo duševní poruchou a s ní spojeným chováním, které bylo nebezpečné s ohledem na majetek, bezpečí nebo prospěch ostatních, ale toto chování se pravděpodobně nebude opakovat.

 

 

 • Uživatelé nelegálních drog a drogově závislé osoby
 • Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé.
 • Podle zákonů Spojených států není povolen vstup osobám, bylo-li zjištěno, že užívají nelegální drogy nebo jsou drogově závislé. 
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(1)(A) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 U.S.C. § 1182(a)(1)(A), a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).
 • B)Byli jste někdy zatčeni nebo usvědčeni z trestného činu nebo zločinu porušení morálních zásad nebo porušení zákona ve spojení s kontrolovanými látkami; nebo jste byli někdy zatčeni nebo usvědčeni ze dvou nebo více trestných činů, jejichž následkem bylo souhrnné odnětí svobody v celkovém trvání pěti let a/nebo více; nebo jste obchodoval s kontrolovanými látkami ; nebo se snažíte o vstup za účelem provozování kriminálních a nemorálních činností?
 • Kriminální činy morálního charakteru – do těchto přečinů patří chování, které je ve své podstatě nečestné, nemravné nebo zvrácené a v rozporu s všeobecnými přijatými pravidly morálky a povinností vůči osobám a společnosti. Jsou různé faktory, jako např. věk pachatele nebo doba spáchaného trestného činu, které mohou ovlivnit, jakým způsobem bude nahlíženo na daný trestný čin morálního charakteru pro účely Zákona o přistěhovalectví a národnosti.  

 

 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(2) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2), § 101(a)(43) Zákona o přistěhovalectví a národnosti , 8 Sbírky zákonů USA )U.S.C.) § 1101(a)(43) a odpovídající směrnice ve Sbírce federálních předpisů (Code of Federal Regulations).

 

 • D)Máte v úmyslu v U.S.A. pracovat; nebo byli jste kdykoli vyhoštěni či deportováni; nebo jste byli úředně donuceni opustit Spojené státy nebo jste získali či se pokusili získat vízum či vstoupit do USA podvodným způsobem nebo nebo se snahou oklamat úřady?
 • Jednotlivci, kteří vstoupí do Spojených států v rámci bezvízového programu, jsou přijati jako turisti, cizí návštěvníci bez statutu přistěhovalců a nemají ve Spojených státech právo na získání zaměstnání. Ačkoli cestující v rámci bezvízového programu nemají právo na získání zaměstnání ve Spojených státech, existuje mnoho typů pracovních nepřistěhovaleckých i přistěhovaleckých víz pro osoby, jež jsou k získání těchto víz způsobilé.
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(5) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(5).  
 • Další informace o nepřistěhovaleckých a přistěhovaleckých vízech naleznete na webových stránkách travel.state.gov.
 • E) Odmítli jste někdy vydat dítě, zadržovali jste je nebo odňali dítě od občana USA, jemuž bylo dané dítě svěřeno do péče? 
 • Cizinec, který poté co soud Spojených států vydal soudní příkaz zaručující opatrovnictví dítěte s občanstvím Spojených států jiné osobě, odmítne vydat nebo zadržuje toto dítě nebo odejme toto dítě mimo Spojení státy od osoby, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno, nesplňuje podmínky k povolení vstupu dokud dítě nepředá osobě, jíž bylo opatrovnictví soudně svěřeno 
 • Pro další informace se obraťte na § 212(a)(10) (C) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(10)(C).

 

 • G) Uplatňovali jste někdy požadavek na vynětí z trestního stíhání?
 • S ohledem na vynětí z trestního stíhání, odpovězte na tuto otázku "Ano", vztahují-li se na vás všechna z následujících prohlášení:
 • (a) spáchali jste závažný trestný čin ve Spojených státech, definovaný dle Sbírky zákonů USA (U.S.C.) č. 8, § 1101(h), včetně jakéhokoli zločinu, kdykoli, na který jste uplatňovali požadavek na vynětí z trestního stíhání; a
 • (b) následkem tohoto přečinu a uplatnění požadavku na vynětí z trestního stíhání uvedeného v (a) bylo vaše opuštění Spojených států; a
 • (c) a tímto jste se nepodřídili ve Spojených státech pravomoci soudu, jež měl pravomoc nad vaším případem.
 • Další informace naleznete v § 212(a)(2)(E) a 101(h) Zákona o přistěhovalectví a národnosti (Immigration and Nationality Act), 8 Sbírky zákonů USA (U.S.C.) § 1182(a)(2)(E) a 1101(h)

 

Jaké informace mám možnost aktualizovat?

 • Emailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Letecká společnost a číslo letu
 • Město, kde budete nastupovat na palubu
 • Adresa pro pobyt ve Spojených státech

Co mám dělat, když se informace v mém cestovním pasu změnily?

 • Pokud vlastníte nový pas, nebo došlo ve vašem pasu ke změnám, musíte si požádat o nové ESTA vízum, staré ESTA vízum je neplatné 

Co mám dělat, pokud moje žádost o ESTA vízum bude zamítnuta?

 • Pokud obdržíte na svoji žádost o ESTA vízum odpověď Cesta nepovolena (ZAMÍTNUTA), ale si přejete do USA, můžete si zažádat o  Obchodní víza B1 a nebo Turistická víza B2 kde naleznete další informace o tom, jak požádat o víza. Zamítnutí žádosti o ESTA víza vám pouze brání cestovat do Spojených států v rámci bezvízového programu a není rozhodující pro to, zda obdržíte vízum pro cestu do Spojených států.

Žádný soud nemá pravomoc znovu ověřit rozhodnutí o vaší způsobilosti k cestě podle elektronického systému cestovní registrace. 

Co je bezvízový program?

 • Bezvízový program umožňuje občanům určitých zemí cestovat do Spojených států na turistickou nebo služební cestu do 90 dnů pobytu bez víz.
 • Osoby, kterým je povolen vstup v rámci bezvízového programu ESTA musí odsouhlasit zřeknutí se práva na opětné ověření nebo odvolání, tak jak je vysvětleno v sekci Prohlášení o zřeknutí se práv na obrazovce s žádostí.

Které země se zúčastňují  bezvízového programu?

 

Kdy si musím opatřit vízum místo použití bezvízového programu?

 • Pokud plánujete cestovat do Spojených států na palubě neveřejného leteckého nebo lodního přepravce přepravce. 

Zamýšlíte pobývat ve Spojených státech déle než 90 dní.

 • Cestovaté, kteří potřebují zůstat v USA delší dobu než je 90 dní, nebo chtějí mít platnost víz delší než 2 roky si mohou požádat o Obchodní víza B1 a nebo Turistická víza B2

Co dělat, když je žadateli o bezvízovou registraci odmítnut vstup?

 • Cestujícím, kteří žádají o vstup do Spojených států v rámci bezvízového programu ESTA a u kterých se určí, že nemají nárok na vstup, nebude vstup povolen a budou vráceni do své domovské země nebo do třetí země, do které cestující vlastní platnou zpáteční letenku, na palubě toho přepravce, se kterým do Spojených států přicestovali.

Je tato webová stránka bezpečná, se zajištěním soukromí?

 • Ano. Webové stránky jsou zabezpečeny za použití technologie, která zabraňuje neoprávněnému přístupu k uloženým a zobrazeným informacím. Dále tato webová stránka je provozována v souladu s pravidly a směrnicemi, specifikovanými v Zákonu o ochraně soukromí (United States Privacy Act)  

 

Využíváte stránky a rezervační systém společnosti Visa Service, s.r.o.

Tato webová stránka není spojena s vládou a americkým velvyslanectvím a stránkami esta.sbp.dhs.gov.

 

ESTA formulář - ONLINE APLIKACE

Kam dál