jak žádat o ESTA

Jak si mohu požádat o registraci k cestě do Spojených států?

První krok: Vyplníte žádost

Vložte všechny požadované informace. Bude se po vás vyžadovat, abyste uvedli informace ze svého pasu a poskytli údaje o cestě a též odpověděli na sedm bezpečnostních otázek. Každý člen vaší cestovní skupiny musí mít svoji vlastní odsouhlasenou autorizaci k cestě nebo vízum, na věku cestujícího nezáleží.

Druhý krok: Podáte žádost

Zkontrolujte si svoje odpovědi, aby byly správné. Budete-li potřebovat udělat nějaké změny, použitím tlačítka Previous se vrátíte na předchozí stránky žádosti. Doporučujeme, abyste si před odesláním žádosti ke zpracování vytiskli kopii pro svoji vlastní potřebu. Výtisk žádosti ale nebude nutné nikde předkládat. Po dokončení tohoto kroku a odeslání žádosti již nebudete mít možnost si kopii žádosti vytisknout.

 

Třetí krok: Obdržíte a zapíšete si číslo žádosti

Po odeslání žádosti obdržíte systémem vygenerované číslo svojí žádosti. Toto číslo si zaznamenejte pro další použití. Abyste mohli zjistit stav své žádosti nebo aktualizovat informace, bude se od vás požadovat poskytnutí čísla žádosti, čísla pasu a data narození.

Čtvrtý krok: Obdržíte vyrozumění o žádosti

Ve většině případech vám elektronický systém pro cestovní registraci okamžitě zašle  výsledek vaší žádosti. V případech, kdy je k ověření potřeba více času, obdržíte odpověď do 72 hodin. Obdržíte-li odpověď, že vaše registrace se projednává, poskytneme vám informace o tom, jak zjistit stav projednávané žádosti. Existují tři možné výsledky:

 

Registrace odsouhlasena. Vaše registrace k cestě byla odsouhlasena a bylo vám uděleno povolení k vycestování do Spojených států v rámci bezvízového programu. Tímto ale není zaručeno, že vám bude umožněn vstup do Spojených států; Imigrační pracovník má právo zamítnutí vstupu.

Cesta nepovolena. Nebylo vám uděleno povolení k vycestování do Spojených států v rámci bezvízového programu. Máte možnost zažádat o vízum k cestě, jež vydává Ministerstvo zahraničních věcí. Prosím navštivte webové stránky Ministerstva zahraničních věcí www.travel.state.gov , kde naleznete více informací k získání víz. Tato odpověď vám nezakazuje vstup do Spojených států. Tato odpověď vám pouze zabraňuje ve vycestování v rámci bezvízového programu.

Registrace se projednává. Cestovní registrace se ještě projednává, jelikož o vaší žádosti nebylo možné učinit okamžité rozhodnutí. Toto neznamená, že ověřování žádosti bude mít negativní výsledek. Rozhodnutí bude učiněno a oznámeno do 72 hodin. Vraťte se prosím na tuto webovou stránku a zvolte položku Aktualizovat nebo Ověřit stav dříve podané žádosti o povolení cestovat do Spojených států.. Abyste mohli zjistit stav své žádosti, bude se od vás požadovat poskytnutí čísla žádosti, čísla pasu a data narození.  

Kam dál