urgentní termín pohovoru

Urgentní termín pohovoru

Naléhavé případy jsou: nemoc nebo úmrtí přímého člena rodiny (přímými členy rodiny jsou matka, otec, bratr, sestra, manžel, manželka, syn anebo dcera žadatele).

Naléhavá léčba žadatele, toto se vztahuje i na osoby, které pacienta do USA doprovázejí (např. rodiče doprovázející nemocné dítě).

Naléhavá obchodní cesta.

Všichni žadatelé o mimořádné datum pohovoru musí vyplnit elektronickou verzi vízového formuláře DS 160 a sjednat si online datum nejbližšího možného pohovoru. Poté mohou poslat žádost o urgentní termín pohovoru přes e-mail na: consprague@state.gov . Tento mail musí obsahovat následující informace.

 

Vzor emailu

Email:

Předmět: Žádost o urgentní termín pohovoru

Údaje o již sjednaném termínu pohovoru:

Confirmation ID: Kód potvrzení

Appointment Date: Datum pohovoru

Appointment Time: Čas pohovoru

Surname: Příjmení

Given Name: Křestní jméno

Passport Number: Číslo pasu

Barcode Number: Čárový kód

Telephone Number: Telefonní číslo

Email Address: Emailová adresa

 

Zdůvodnění urgentní žádosti

Zdůvodnění žádosti o naléhavý termín pohovoru. Prosím uveďte co nejpřesnější informace, abychom mohli rozhodnout o naléhavosti vaší žádoti.

Vyrozumění

Všechny žádosti o mimořádné termíny budou ještě ten samý den posouzeny a žadatel bude vyrozuměn, zda mu byl mimořádný termín přidělen. Směrnice velvyslanectví určují velmi přesně, co může být důvodem pro přidělení mimořádného termínu. 

Kam dál