obchodní víza

Obchodní víza do USA B1

Na služební cestu potřebujete vízum typu B-1. Žádost o takové vízum vyplňte podle pokynů uvedených na formuláři DS-160.

Podle amerického přistěhovaleckého zákona je možné vykonávat určitou práci i jako majitel turistického – služebního víza (B-1/2), jako třeba účast na obchodních jednáních, koupě majetku, jednání o smlouvách a jejich podepsání, získávání objednávek, zpracování přehledu trhu, účast na konferencích nebo krátkých stážích, nákup zařízení atd.

Důležité: Pokud jede zaměstnanec vykonávat do Spojených států servisní nebo opravárenskou činnost, potom musí dodat s ostatními materiály i kopii kupní smlouvy, která zahrnuje klauzuli o servisu a opravách dodavatelem, zařízení do USA již dodaných.

Potřebujete pomoct s vyřízením víz využijte vízové služby

 

Kam dál