přehled víz do usa

Přehled víz do USA

Existuje několik typů víz, které umožňují cestování do USA. Zde jsou některé z nejčastěji používaných typů víz:

 1. Turistické a obchodní vízum (B-1/B-2): Toto vízum umožňuje krátkodobé cestování do USA pro turistické nebo obchodní účely, jako jsou například schůzky, konference, návštěvy rodiny nebo dovolené. Obvykle platí na 6 měsíců a žadatel musí prokázat, že má dostatečné finanční prostředky a zdroje pro návrat do své země původu.

 2. Studentské vízum (F-1): Toto vízum umožňuje zahraničním studentům studovat na akreditovaných univerzitách nebo jiných akademických institucích v USA. Žadatel musí být přijatý na akreditovanou školu, prokázat finanční zdroje na placení školného a ostatních výdajů a plánovat návrat do své země původu po skončení studia.

 3. Pracovní vízum (H-1B): Toto vízum umožňuje zahraničním pracovníkům pracovat v USA pro určité zaměstnavatele a na určitou dobu. Žadatel musí mít specializované vzdělání nebo zkušenosti a být schopen splnit specifické pracovní požadavky.

 4. Imigrační vízum (Green card): Toto vízum umožňuje zahraničním občanům trvale usadit se v USA. Žadatel musí projít imigračním procesem a splnit podmínky pro získání trvalého pobytu, jako jsou například rodinné vztahy nebo pracovní nabídky.

 5. Ostatní víza: Existuje mnoho dalších typů víz, jako jsou například snoubenecká víza (K-1), návštěvnická víza pro občany Kanady a Mexika (TN), nebo víza pro náboženské pracovníky (R-1). Každý typ víza má specifické požadavky a žadatel musí splňovat konkrétní kritéria.

 

Víza typu ESTA  - elektronická víza

Jedná se o elektronická víza, která jsou určena:

 • turistické cesty
 • obchodní cesty a jednání
 • návštěva příbuzných a rodiny
 • zdravotní ošetření
 • platnost víz ESTA je 2 roky
 • lze cestovat do USA opakovaně po dobu platnosti ESTA víz
 • povolení k pobytu na území USA je 90 dní, nezaměňujte za dobu pobytu 3 měsíce!

Chci požádat o ESTA víza

Více informací o ESTA vízech     

 

Víza typu A (Ambassador class)

 • A-1 Ambassadors, public ministers or career diplomats and their immediate family members - velvyslanci a nejbližší příbuzní
 • A-2 Other accredited officials or employees of foreign governments and their immediate family members - ostatní akreditovaní zaměstnanci cizích států a jejich nejbližší příbuzní
 • A-3 Personal attendants, servants or employees and their immediate family members of A- 1 and A-2 visa holders - asistenti , zaměstnanci držitelů víz A-1 a A-2 s rodinami

 

Víza typu B (Turist class)

Jedná se o víza která jsou určena k turistickým a obchodním cestám do USA, tyto víza se vydávají s platností 10 let a lze na ně opakovaně vstupovat na území USA

 • B-1 Visitors for Business - obchodní návštěvník
 • B-2 Visitors for pleasure - turista

Více informací o Turistických vízech B2    Turistická víza B2 pro děti

Více informací o Obchodních vízech B1

 

Víza typu D (crewmember visas)

Víza pro osádky letadel a lodí (osoby, které přicestují do USA tím samým dopravním prostředkem, kterým ze země odcestují a tvoří jeho posádku).  O víza typu D žádá zaměstnavatel.

 • D-1 Crewmen who need to land temporarily in the U.S. and who will depart aboard the same ship or plane on which they arrived - členové posádek letadel a lodí, kteří přicestují a odcestují stejným dopravním prostředkem

 

Víza typu E (Treaty treaders and investors class)

Na jejich základě lze obdržet imigrační vízum. Jsou určena pro tzv. Treaty Traders a Inverstors, čili pro obchodníky, kteří svou činnost vykonávají na základě mezinárodních smluv nebo pro investory, kteří hodlají v USA investovat alespoň 1 milion amerických dolarů a vytvořit alespoň 10 pracovních míst pro občany Spojených Států. Vzhledem k faktu, že zatím není podepsána dohoda, která by umožňovala žádat o víza typu Treaty treaders, dají se v ČR pouze použít víza E-2.

 • E-1 Treaty traders - osoby pracující v odvětvi, které zahrnuje obchodní vztahy mezi jeho rodnou zemi a USA
 • E-2 Treaty investors - osoby, které chtějí na území USA investovat alespoň 1 milion USD a vytvořit tak alespoň 10 pracovních míst

 

Víza třídy F (Academic student class)

V této skupině jsou zahrnuti všichni studenti (a to studenti odborných i jazykových kursů) studující na vysoké školy v USA a jejich přímí příbuzní. Pro udělení víza je potřeba být nejdříve přijat na universitu v USA a na základě úspěšného přijímacího řízení jsou vystavena víza pro studenty a jejich přímé členy rodin.

 • F-1 Academic or language students - akademičtí studenti, včetně studentů angličtiny
 • F-2 Immediate family members of F- I visa holders - přímí členové rodin držitelů víz F1

Více informací o studentských vízech F

 

Víza třídy G (International organization workers class)

Tato třída víz je určena pro pracovníky mezinárodních organizací v USA vysílaných vládami jiných zemí.

 • G-1 Designated principal resident representatives of foreign governments coming to the U.S. to work for an international organization, their staff members and immediate family members - tedy význační představitelé cizích států přicházející do USA zastávat funkce v mezinárodních organizacích a jejich rodinní příslušníci
 • G-2 Other accredited representatives of foreign governments coming to the U.S. to work for an international organization and their immediate family members - tedy jiní méně význační představitelé cizích vlád pracující v USA pro některou z mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci.
 • G-3 Representatives of foreign governments, and their immediate family members who would ordinarily qualify for G- I or G-2 visas except that their governments are not members of an international organization - tedy funkcionáři a pracovníci cizích vlád, kteří by mohli být navrženi na víza G-1 a G-2 , ale jejich vlády nejsou členy těchto mezinárodních organizací pro které pracují
 • G-4 Officers or employees of international organizations and their immediate family members - tedy funkcionáři a zaměstnanci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci
 • G-5 Attendants, servants and personal employees of G- I through G-4 visa holders and their immediate family members - tedy pomocný personál a zaměstnanci nositelé víz G-1 až G-4

 

Víza třídy H (People with extraordinary abilities and qualified workers class)

Tato třída víz je další ze skupiny poloimigračních víz. Osoby, které obdrží toto vízum smí na území USA pracovat pro svého zaměstnavatele v USA.

People with extraordinary abilities - tedy lidé s mimořádnými schopnostmi. Mimořádnými schopnostmi se rozumí takové schopnosti, které je nutno získat alespoň čtyřletým studiem a dosažením alespoň titulu bakaláře nebo takové schopnosti k dosažení kterých je třeba alespoň pětileté praxe

Qualified workers ? tedy kvalifikovaní pracovníci, jejichž zaměstnání vyžaduje alespoň 2 roky praxe. V této třídě jsou také ?Schedule A class wokers?, tedy osoby, jejichž profese je v USA velmi vyhledávaná, ale není zde dostatek občanů USA a držitelů imigračních víz na jejich pokrytí.

Distinguished fashion models ? tedy známe modelky a muži této profese. Tato víza nemohou být žádána občany jiné země než USA a rozumí se tím, že občan USA může podat ve prospěch někoho jiného petici o udělení tohoto víza. Průběh žádosti je probrán později v této publikaci. V této třídě jsou následující víza:

 • H-1A Schedule A class workers and registered nurses - tedy pracovníci seznamu ?A? Ministerstva práce USA a zdravotní sestry oprávněné k výkonu povolání (nutná maturitní zkouška nebo výuční list)
 • H-1B Persons working in speciality occupations requiring at least a bachelor's degree or its equivalent in on-the-job experience, and distinguished fashion models - tedy speciální profese podložené vysokoškolským vzděláním nebo pracovními zkušenostmi a významné manekýnky a muži této profese)
 • H-2A Temporary agricultural workers coming to the U.S. to fill positions for which a temporary shortage of American workers has been recognized by the U.S. Department of Agriculture - tedy pracovnici v zemědělství, nahrazující dočasný nedostatek US pracovníků v odvětvích, které stanovilo Ministerstvo zemědělství USA. Vizum se vydava na rok a lze jej dvakrat prodlouzit.
 • H-2B Temporary workers of various kinds coming to the U.S. to perform temporary jobs for which there is a shortage of available qualified American workers - pracovníci v nejrůznějších profesích nahrazující dočasně nedostatek US pracovníků .Vizum se vydava na rok a lze jej dvakrat prodlouzit. Nevztahuje se na lekare a zdravotnicky personal .
 • H-3 Temporary trainees - tedy pracovník se zaškolující. Neni určeno k opravdovemu zamestnani, musi zde byt stanoveny presne osnovy vyuky, ktere jsou kontrolovany INS.
 • H-4 Immediate family members of H- 1, H-2 or H-3 visa holders - rodinní příslušníci výše uvedených držitelů víz

 

Víza třídy I (Press workers class)  

Jsou určena zpravodajům a novinářům cizích sdělovacích prostředků. Použití těchto víz je velmi úzce limitováno.

 • I Bona fide representatives of the foreign press coming to the U.S. to work solely in that capacity and their immediate family members - přímí reprezentanti zahraničního tisku přijíždějící do USA provádět tuto činnost a jejich přímí rodinní příslušníci

 

Víza třídy J (Exchange visitors class)

Jsou určena pro návštěvníky a pracující na základě tzv. exchange programů, tedy programů pro výměnu pracovních sil. Jako exchange profese mohou být uznány takové profese, které jsou uvedeny v seznamu Imigrační a Naturalizační Služby USA (INS) a musí nalézt v USA sponzora. Tato víza jsou určena pouze pro časově omezený pobyt.

 • J-1 Exchange visitors coming to the U.S. to study, work or train as part of an exchange program officially recognized by the United States Information Agency - dočasní pracovníci přijíždějící do USA jako osoby účastnící se výměnného programu organizovaného Informační Agenturou USA.
 • J-2 Immediate family members Of J- 1 visa holders - přímí rodinní příslušníci držitelů víz J-1

Více informací o vízech J

 

Víza třídy K (Fiancees class)

V této třídě jsou zahrnuty osoby, které uzavřely nebo hodlají uzavřít sňatek s občany USA. Podmínkou je podání petice ve prospěch žadatele a uzavření sňatku v průběhu dvou měsíců po příjezdu do USA.

 • K-1 Viances of U.S. citizens coming to the U.S. for the purpose of getting married - snoubenci a snoubenky občanů USA přijíždějící za účelem svatby
 • K-2 Minor, unmarried children of K- I visa holders - nezletilé a neprovdané nebo svobodné děti držitelů víz K-1

 

Víza třídy L (Intercompany transferees class)

Tato skupina víz je další poloimigrační skupinou. Jde o víza pro managery firem nebo klíčové zaměstnance těchto firem se speciálními znalostmi. Důležitým požadavkem je, aby tyto osoby pracovaly ve funkcích opravňujících tyto osoby k přesunu do USA alespoň 1 rok v průběhu posledních tří let. Před žádostí o toto vízum je třeba kontaktovat imigračního právníka nebo naši firmu.

 • L-1 Intercompany transferees who work in positions as managers, executives or persons with specialized knowledge - osoby absolvující vnitrofiremní přesun zaměstnanců, pracujících na řídících pozicích managerů nebo ovládajících specifickou odbornost
 • L-2 Immediate family members of L- I visa holders - rodinní příslušníci držitelů víz L-1

 

Víza třídy M (Nonacademic nonlanguage temporary students class)

Tato skupina víz je určena pro dočasné studenty nejazykových kurzů, kteří v současné době nenavštěvují vysokou školu. Tyto osoby musí žádat o povolení Informační Službu USA. Navíc je v této skupině víz zařazena skupina osob, které mají tzv. status dětí speciálních imigrantů.

 • M-1 Vocational or other nonacademic students, other than language students - příležitostní neakademičtí studenti s výjimkou jazykových kurzů
 • M-2 Immediate families of M- I visa holders - rodinní příslušníci držitelů víz M-1 a Children of certain special immigrants - tedy děti některých zvláštních skupin přistěhovalců

Více informací o vízech M

 

Víza třídy O (Exceptional abilities aliens class)

Tato víza jsou určena pro osoby nadané mimořádnými schopnostmí. Jde o víza pro osoby známé svou činností ve svém oboru. Na kvalifikaci pro víza této třídy musí být osoba o ně žádající osobou ve svém oboru známou a velmi kvalifikovanou.

 • O-1 Persons of exceptional abilities in the sciences, arts, education, business or athletics - tedy osoby výjimečních schopností ve vědě, umění, obchodu nebo sportu
 • O-2 Essential support staff of O-1 visa holders - přímí podpůrní zaměstnanci držitelů víz O-1
 • O-3 Immediate family members of O-1 and O-2 visa holders - přímí rodinní příslušníci držitelů víz O-1 a O-2

 

Víza třídy P (Sportsman and entertainment aliens class)

Tato víza jsou určena pro sportovce přijíždějící do USA na význačné sportovní akce nebo na umělecká představení v rámci programů vlády USA nebo jiných organizací uznávaných vládou USA. O víza v této skupině žádá pořadatel akce na níž se sportovec nebo umělec má účastnit.

 • P-1 Internationally recognized athlets and entertainers and their essential support staff - mezinárodně uznávaní sportovci , umělci a jejich zaměstnanci a personál jejích přímé podpory
 • P-2 Entertainers coming to perform in the U.S. through a government - recognized exchange program
 • - umělci přijíždějící v rámci programu podporovaného vládou USA
 • P-3 Artists and entertainers coming to the U.S. in a group for the purpose of presenting culturally unique performances umělci přijíždějící hromadně za účelem provedení kulturně ojedinělého vystoupení
 • P-4 Immediate family members of P- 1, P-2 and P-3 visa holders - přímí rodinní příslušníci držitelů víz P-1, P-2 a P-3

 

Víza třídy Q (Cultural exchange programs aliens class)

V této slupině jsou víza určená pro pracovníky přijíždějící do USA v rámci výměnných pobytů pro kulturní zaměstnance a účinkující. Tato víza musí žádat zaměstnanci ministerstva kultury USA pro návštěvníky výměnných programů.

 • Q-1 Exchange visitors coming to the U.S. to participate in international cultural-exchange programs - návštěvník přijíždějící v rámci mezinárodního výměnného programu podporovaného vládou USA
 • Q-2 Immediate family members of Q- I visa holders - přímí rodinní příslušníci nositelů víz Q-1

 

Víza třídy R (Religious workers class)

Tato víza jsou připravena pro kněze a církevní hodnostáře různých církví a náboženských hnutí a sekt. Při žádosti je nutno prokázat skutečnost, že osoba o kterou jde pracuje pro náboženskou organizaci na plný úvazek. O toto vízum žádá zástupce sponzora (tedy církve), která zve svého kněze do USA.

 • R-1 Ministers and other workers of recognized religions - představitelé různých organizovaných náboženství, sekt apod.
 • R-2 Immediate family members of R- 1 visa holders - přímí rodinní příslušníci držitelů víz třídy R-1

 

Víza třídy S (U.S. Government informators class)

Do této skupiny jsou zařazeny osoby, které přijíždějí do USA kvůli sdělení důležitých informací vojenského charakteru nebo informací důležitých pro obranyschopnost USA, popřípadě informací nutných pro objasnění a vyšetření trestných činů spáchaných na území USA.

 • S-1 People coming to the U.S. to supply critical information to federal or state authorities where it has been determined that their presence in the U.S. is essential to the success of a criminal investigation or prosecution - osoby přijíždějící do USA , aby dodaly kriticky důležité informace státním orgánům v případech, kdy je nezbytně nutná jejich osobní přítomnost pro úspěšné ukončení nebo pokračování vyšetřování
 • S-2 People coming to the U.S. to provide critical information to federal authorities or a court, who will be in danger as a result of providing such information, and are eligible to receive a reward for the information - osoby přijíždějící do USA , aby dodaly informace soudním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení a mohou být vystaveny nebezpečí ze strany stíhaných osob nebo mají nárok na odměnu za podání této informace
 • S-3 Immediate family members of S- I or S-2 visa holders - přímí rodinní příslušníci držitelů víz S-1 a S-2.

Kam dál