sevis I-901

SEVIS – I-901

Sevis je informační systém studentského a výměnného programu (SEVIS) je to internetový systém pro sledování účastníků s vízem F, M a J (a jejich rodinných příslušníků) SEVIS dokladů (I-20 nebo DS-2019) až do dokončení studia/opuštění školy nebo uzavření/opuštění programu.

Žadatelé o vízum F, M a J:

Ověřte si u americké školy, zda byly do systému SEVIS zadány vaše informace správně. Kromě poplatku za žádost o vízum (formulář DS 160) budete muset navíc zaplatit SEVIS poplatek. Pro nepřistěhovalecké studenty s formulářem I-20 je poplatek SEVIS ve výši 200 USD. Pro většinu návštěvníků v rámci výměnného programu s formulářem DS-2019 je SEVIS poplatek ve výši 180 USD. Před pohovorem s konzulárním úředníkem a vydáním víza studentovi nebo návštěvníkovi v rámci výměnného programu se vyžaduje doklad o platbě SEVIS. K pohovoru na americkém velvyslanectví nebo konzulátu si přineste potvrzení o poplatku I-901 SEVIS. Platbu nelze provést na americkém velvyslanectví nebo konzulátu ale pouze online v internetové aplikaci pomocí platební karty. Pokyny pro platbu poplatku SEVIS naleznete zde.

 

Výjimky u poplatku SEVIS

Poplatek SEVIS neplatí žadatelé, kteří se účastní programu sponzorovaného americkou vládou (programy s kódem začínajícím na G-1, G-2, G-3, G-7).

 

Kam dál